Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bike Adventure : 

De deelname aan de Bike Adventure tochten zijn geheel op eigen risico, ook bij de verhuur van materiaal zijn de risico’s voor de huurder.

De huurder is ermee bekend dat de uitrustingen niet verzekerd zijn. De huurder is dus tijdens de huurperiode zelf aansprakelijk voor schade aan de uitrusting en/of diefstal hiervan. Dit geldt mede voor alle toebehoren.

Indien er schade of diefstal wordt toegebracht aan de uitrusting of toebehoren zal de huurder deze schade op eerste verzoek van Bike Adventure contant voldoen bij het inleveren van de uitrusting met toebehoren. De schade zal, voor zover mogelijk, verrekend worden met de borg. Indien dit niet toereikend is zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Voor onderweg kunt u ten allen tijde uw eigen versnaperingen nuttigen. Indien er veel afval is  zal dit door de huurder zelf moeten worden afgevoerd bij terugkomst.

Laat de natuur ongemoeid en vervuil niets.

Op het Bike Adventure-terrein mogen geen eigen versnaperingen genuttigd worden. Natuurlijk kunt u wel gebruik maken van een drankje en een klein hapje, kijk voor de mogelijkheden op de pagina ‘Eten & Drinken’.

Kom niet op privéterrein of privélanderijen, tenzij dit in het programma vermeld staat.

Houd je tijdens de tocht aan alle regels die gelden voor iedere burger.

Bike Adventure wil u er nogmaals op wijzen dat de activiteiten geheel op eigen risico zijn en dat Bike Adventure op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

Iedere opdrachtgever/huurder wordt geacht deze voorwaarden te kennen en zal deze over moeten dragen aan zijn deelnemers van de activiteiten.

Borg en Contract

Op de dag zelf wordt bij Bike Adventure het verhuurcontract ondertekend. Tevens zal er een borg achtergelaten moeten worden van € 100.00 per contract. De hele groep is verplicht te luisteren naar de instructie. De contactpersoon zal het contract voor de deelnemers ondertekenen.

Indien er materialen vernielt, kapot gegaan zijn of vermist worden dan kan Bike Adventure een deel van de borg inhouden. Mochten er meer drankjes genuttigd worden dan bij het arrangement horen dan kan Bike Adventure een deel van de borg inhouden

Kosten bij annulering indien van toepassing

Om zeker te zijn van uw activiteit is het raadzaam tijdig te boeken. Mochten er omstandigheden zijn waardoor de activiteit niet door kan gaan, dan kunt u voordelig annuleren.

Indien u in hetzelfde seizoen de activiteit alsnog inpland, berekenen we geen kosten.
10 of meer weken voor datum activiteit: geen kosten
7 tot 10 weken voor activiteit zijn de kosten 5% van het totaalbedrag
3 tot 6 weken voor de activiteit zijn de kosten 10% van het totaalbedrag
3 dagen tot 2 weken voor de activiteit zijn de kosten 20% van het totaalbedrag
48 uur voor de activiteit 30% van het totaalbedrag plus de kosten van de inkoop voor de activiteit

Vallen er enkele deelnemers af dan kunt u deze gratis annuleren tot 3 dagen voor de activiteit.
Op de dag zelf kunt u de deelnemers niet meer annuleren.

Kinderfeestje kunnen op de dag zelf gratis annuleren indien het slecht weer is. Op de dag zelf kunnen we pas zien hoe de buien of slecht weer over ons gebied trekken.